prádelna spáčil

mail

tel

 

Tel.: +420 582 331 152
apac

Certifikace

Certifikáty:

Praní hotelového prádla Praní zdravotnického prádla Praní prádla z potravinářských provozů Licence Česká kvalita č.073014

 

Jsme certifikovaná prádelna dle Oborových specifikací řady OS 80. Tyto certifikace stanovují stavební, technologické, hygienické a personální požadavky na ošetření prádla z různých zařízení a provozů včetně specifikace požadavků na kvalitu praní a jeho kontrolu.

Oborová specifikace OS-80-01 splňuje požadavky Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb. na zpracování zdravotnického prádla a prádla z ústavů sociální péče. Prádlo je prosté chemické a mikrobiální kontaminace.

Minimálně 1-krát ročně je provedena hygienicko-epidemiologické kontrola a interní audit. Kontrola kvality praní je prováděna ve spolupráci s akreditovanou zkušebnou 2-krát ročně. Nezbytnou součástí kontrol je i kontrola dodržování předepsaných parametrů technologických postupů a senzorická kontrola kvality prádla připraveného k expedici konečnému zákazníkovi.

Platné certifikáty jsou k dispozici na vyžádání výhradně naším smluvním zákazníkům.

Ekologie:

Prádelna Vít Spáčil Prostějov používá pro údržbu prádla technologii Procter & Gamble Professional, která je pravidelně kontrolována proškoleným technikem. Detergenty jsou automaticky dávkovány čerpadly, jsou ekologicky vhodné, biologicky odbouratelné a tedy šetrné k životnímu prostředí. Celý systém dávkování je řízen počítačem.

Kromě dodržování technologických a hygienických parametrů u vstupní prací vody sledujeme také složení vypouštěných odpadních vod. Kvalita technologické vody je předpokladem k úspěchu šetrného a účinného praní. K úpravě vody pro celý provoz prádelny slouží velkokapacitní reverzní osmóza.

Pro optimalizaci spotřeby energií a vody byl v prádelně instalován výměníkový systém voda-voda pro využití energie teplé odpadní vody z vsádkových praček, výměníkový systém vzduch-voda pro využití energie horkého odpadního vzduchu ze žehlících linek a systém filtrace a znovuvyužití máchací vody pro předpírku a hlavní praní.

 

Novinky

  

01.05.2017

Energeticky úsporný projekt

Společnost VÍT SPÁČIL – prádelny a čistírny, spol. s r.o. využila 1. výzvy dotačního programu OPPIK podporujícího energeticky úsporná opatření v podnikatelské sféře pro realizaci modernizace technologického vybavení prádelny pro snížení energetické náročnosti jeho provozu. více >>>

 

kannegiesser

 

primus