prádelna spáčil

mail

tel

 

Tel.: +420 582 331 152
apac

Tisková zpráva: Prostějov, 01. května 2017

Společnost VÍT SPÁČIL – prádelny a čistírny, spol. s r.o. využila 1. výzvy dotačního programu OPPIK podporujícího energeticky úsporná opatření v podnikatelské sféře pro realizaci modernizace technologického vybavení prádelny pro snížení energetické náročnosti jeho provozu.

V červnu 2015 byla v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK) vyhlášena výzva na podporu energeticky úsporných opatření v podnikatelské sféře.

Vedení společnosti VÍT SPÁČIL – prádelny a čistírny, spol. s r.o. se proto rozhodlo využít této příležitosti a ve spolupráci s odborným poradcem SEVEn Energy s.r.o. podalo žádost o podporu na „energeticky úsporný projekt“, jenž zahrnuje instalaci recirkulačního výměníkového systému pro využití energie odpadní vody a jejího samotného znovu-užití v pracím procesu. Dále bude instalován výměníkový systém pro využití energie odpadního vzduchu z procesu žehlení prádla.

Žádost o podporu prošla úspěšně hodnocením, což bylo v polovině března t.r. potvrzeno Min. průmyslu a obchodu, který je řídícím orgánem programu OP PIK, jenž je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Realizátorem zakázky je společnost Professional Support s.r.o., jejíž nabídka byla vybrána ve výběrovém řízení jako nejvýhodnější. Samotná realizace projektu je plánována na měsíce únor až květen 2017. Po dokončení projektu se předpokládá snížení energetické náročnosti o více než 1 888,6 GJ za rok ve formě úspor zemního plynu.  

Novinky

  

01.05.2017

Energeticky úsporný projekt

Společnost VÍT SPÁČIL – prádelny a čistírny, spol. s r.o. využila 1. výzvy dotačního programu OPPIK podporujícího energeticky úsporná opatření v podnikatelské sféře pro realizaci modernizace technologického vybavení prádelny pro snížení energetické náročnosti jeho provozu. více >>>

 

kannegiesser

 

primus